Nyomtatás
Figyelmeztetés:

Jogi nyilatkozat

Jelen weblap minden tartalmát, ideértve a szöveges tartalmat, videókat, kiküldött hírleveleket és design elemeket a szerzői jog védi.
Az átvétel jogdíj köteles.

Tartalmat átvenni kizárólag a weblap üzemeltetőjének írásos engedélyével lehet.

Minden esetben adunk írásos engedélyt tartalom átvételére más weboldalaknak, amennyiben közvetlenül az átvett tartalom mellett működő, megkattintható, közvetlen hivatkozás (link) szerepel, amely a weboldalra mutat, és a hivatkozó weboldal pozitív vagy tárgyilagos szövegkörnyezetben tünteti fel a jelen weboldalról hivatkozott tartalmat. Szövegkörnyezet pozitív vagy tárgyilagos mivoltáról a weboldal üzemltetője dönt.

Minden esetben adunk írásos engedélyt nyomtatásban megjelenő tanulmányok, dolgozatok, újságcikkek íróinak, amennyiben a készülő dokumentum pozitív vagy tárgyilagos szövegkörnyezetben tünteti fel a jelen weboldalról hivatkozott tartalmat, és közvetlenül az átvett tartalom mellett szerepel írásban a weboldal címe.

A szövegkörnyezet pozitív vagy tárgyilagos mivoltáról a weboldal üzemltetője dönt.

Felhasználói hozzájárulás: Jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének szellemi termékét képező tartalmakat böngészi, és kizárólag magán célú információ szerzésére használja fel.

A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos, nem járul hozzá e közzétett tartalmak változatlan, vagy nagymértékben hasonló módon történő, engedély nélküli felhasználásához. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT

Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, tanulmányokban, iskolai dolgozatokban vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 100.000 Ft + ÁFA, azaz napi egyszázezer Forint + ÁFA összegű tartalom felhasználási kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel csak részben, vagy csak tartalmilag tartalmazza a nem engedélyezetten átvett tartalmunkat.  A tartalom átvételével a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

 

 

Honnan értesülünk a jogellenes tartalom átvételről?

A Stúdió táncosai folyamatosan tájékozódnak, és olvasnak hastánccal kapcsolatos weboldalakat. Így a szerzői jogot sértő tartalmakra előbb-utóbb fény derül. Amennyiben jogellenes tartalmat észlelünk, haladéktalanul megtesszük a szükséges intézkedéseket.

Egy megtörtént eset:

Hat évvel ezelőtt a Stúdió egyik tanulója hívta fel a figyelmem egy terjedelmes, szó szerinti átvételre. A cikk, amit írtam, arról szólt, hogy milyen fejlődést élnek át tanítványaink, és tanárként hogyan veszünk ebben részt, milyen érzés tanárként ez a folyamat.

Az egy oldalnyi terjedelmű cikket szó szerint átvette egy hastánc oktató, és a végére beleírta két tanítványának nevét, mintha velük kapcsolatosan érezné a leírtakat. Ez igencsak mélyen érintett, hiszen nem a hastánc történetének élvezetes leírásáról volt szó, hanem a saját sok éves munkánk összegzése, és az ebből fakadó érzések. Ezt a szöveget más weboldalának nyitószövegeként látni, más tanítványainak nevét látni benne, mélyen felháborító volt számomra.

Összeszedtem a lelki erőmet, és felhívtam az oktatót. Higgadtan, udvariasan megkértem, hogy vegye le a szöveget. Nem történt semmi.

Ekkor a weboldalát tároló szerver üzemeltetőjét kerestük meg a jogsértés tényével. A szerver üzemeltetője átnézte az én oldalamat is, és a szóban forgó oldalt is, és a jogsértő weboldalt letörölte.
Nemcsak a másolt szöveget.
Az egész weboldalt.

Akkor nagyon csodálkoztam ezen. Ma már tudom, hogy a szerver tulajdonosok kényesek arra, hogy milyen weboldalt látnak vendégül a szerverükön, hiszen a jogi következmények őket is kellemetlenül érinthetik.

Ma már kötbér igényt is érvényesítenék, hiszen a módszerem leírásának közzétételével, annak hirdetésével egészen biztosan szerzett magának pár becsapott tanítványt.

Ez a példa egy teljes tartalom másolásáról szólt.

Elhatározásom, hogy jövőben a részben átvett és módosított tartalmak ellen is fel fogok lépni. Mindemellett kérek mindenkit, ne hozzon engem olyan helyzetbe, hogy ilyen jogi kérdésekkel kelljen foglalkoznom. Tanítani és alkotni szeretnék inkább.

Köszönöm.

Dina

Tehát:
 
Copyright © Dina Jamilah
All Rights Reserved.
 
Vedd komolyan.